Låna 3000

Hitta bästa mobillånet

Återbetalning för mobillånet försenad – vad händer?

Det dom händer om man inte återbetalar lånet i tid , det vill säga att förfallodatumet för fakturan överskrids är att lånegivarens system “ringer till”. De skickar ut en betalningspåminnelse till den adress som är knuten till mobillånet eller webblånet (ofta folkbokföringsaddressen).

Du får med stor säkerhet även betala en påminnelseavgift för att återbetalningen för mobillånet eller weblånet har blivit försenad.

Om du fortsätter att inte betala tillbaka lånet, det vill säga betala den faktura som du fått, går ärendet vidare i nästa steg i processen. Nästa steg är att ditt lån, som nu ofta kallas “ärende” vidare till Inkasso. Om du fortfarande inte har betalt då går det vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning.

Självklart gäller att om du inte tror att du kan betala tillbaka webblånet eller smslånet i tid ska du inte ta lånet från början.

Fler vanliga frågor om mobillån och internetlån

Leave a Reply

© 2009 Låna 3000. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and Magatheme by Bryan Helmig.